Servei de Pedagogia (Atenció NEE)

Un dels reptes amb què ens trobem els educadors i educadores a l’acadèmia, és atendre la diversitat de característiques, capacitats, interessos, necessitats, etc. que presenten els alumnes que rebem.

Fa temps aquesta diversitat no era tan gran. Els infants amb discapacitats i trastorns anaven a escoles no ordinàries, no hi havia infants procedents d’altres països, etc. La realitat actual és molt diferent i ens trobem amb la necessitat de tenir en compte tots aquests aspectes que provoquen diferències entre els infants i que donen com a conseqüència unes necessitats també diverses.

Els nostres professors són capaços d’entendre aquesta diversitat, d’acceptar-la i de donar-hi una resposta educativa també diversa, que permeti a cadascun dels infants caminar cap al màxim desenvolupament de la seva personalitat.

 

A Estudiar és Fàcil disposem d’un equip de professionals que atén qualsevol necessitat especial que detectem, i la tracta de forma individualitzada dissenyant un pla exclusiu per cada alumne. Oferim una atenció acurada, especialitzada i especial per alumnes amb:

  • Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDA).
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
  • Dislèxia.
  • Discalculia.
  • Disgrafia.
  • Síndrome d’Asperger.
  • Fòbia escolar.

Tractem cada alumne de forma particular i fem plans de treball individualitzats per atendre cadascuna de les seves necessites.