Modelo EFQM de Excelencia 2020

Implantar un Sistema de Gestión basado en el Modelo EFQM 2020 es fácil
17 × 24 cm
Temàtica: Empresa | Gestió
Pàgines: 180
Edició: TBD
Idioma: Castellà
Preu: 35 €

Aquest llibre aporta una visió complerta però alhora senzilla del nou Model EFQM 2020, com aplicar-lo a la gestió de la teva empresa i quines passes seguir per tal d’aconseguir ser una empresa excel·lent.