Coaching

Millora el teu perfil de lideratge.
17 × 24 cm
Temàtica: Empresa | Gestió
Àrea de coneixement: Lideratge
Pàgines: 180
Edició: TBD
Idioma: Català

Aquest llibre és una guia ideal pels líders de qualsevol organització, i ens permet avaluar les nostres competències, detectar quins són els nostres punts febles i els nostres punts forts i, d’aquesta forma, aplicar tècniques per a millorar el nostre lideratge.