Preparació proves accés a la universitat per majors de 25 anys

Les Proves d’Accés la Universitat per majors de 25 anys són unes proves que han de realitzar els estudiants que vulguin accedir als estudis universitaris (excepte als Graus en Educació Infantil i Primària), tinguin més de 25 anys i compleixin els requisits que us indiquem aquí sota.

Quins requisits has de complir per poder presentar-te a les PAU per més de 25 anys (ha de complir-se tots)?

  • Tenir 25 anys en l’any natural en què es realitza la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Amb quina nota hauré superat les PAU per majors de 25 anys i com puc calcular-la?

Per obtenir la nota de les PAU per majors de 25 anys, primer es calcula la nota de cada fase:

  • Fase general: es fa la mitja aritmètica entre els quatre exàmens.
    Aquesta nota ha de ser un mínim de 4.
  • Fase específica: es fa la mitja aritmètica entre els dos exàmens.
    Aquesta nota ha de ser un mínim de 4.

Nota PAU majors 25 anys = 50% nota fase general + 50% nota fase específica

Si aquesta nota és de mínim 5 punts, hauràs superat les PAU per majors de 25 anys.

Durant quant de temps em servirà la nota que he tret (validesa)?

Els alumnes que aprovin les PAU per majors de 25 anys, conservaran aquesta qualificació amb validesa indefinida.

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen acostuma a ser a finals d’abril / principis de maig (dos dies entre 8.30h i 13.30h, aprox).

De quines parts o exàmens consten les PAU per majors de 25 anys?

Les PAU per majors de 25 anys s’estructuren en dues fases: la general (obligatòria) i l’específica (obligatòria també, però en la qual pots escollir dues assignatures d’una de les 5 branques que s’ofereixen).

FASE GENERALFASE ESPECÍFICA
(escollir una de les branques i, dins d’elles, dues assignatures**)
Comentari de text*A) Arts i humanitats
Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
Llengua catalana*B) Ciències
Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Llengua castellana*C) Ciències de la salut
Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Llengua estrangera
(anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
D) Ciències socials i jurídiques
Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura
Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

*NOTA 1: Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, si t’examines de les dues proves d’accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

**NOTA 2: Si t’examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, t’hauràs examinat de més d’una opció i, per tant, tindràs preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés. Per exemple, si t’examines de física i matemàtiques tindràs preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E.