Preparació proves accés a CFGM

Les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà són unes proves que han de realitzar els estudiants que vulguin accedir al estudis de CFGM i que no tenen el títol de graduat en ESO.

Estructura dels exàmens:

 • Competència en llengua catalana i castellana
 • Competència en llengua estrangera
 • Competència social i ciutadana
 • Competència matemàtica
 • Competència d’interacció amb el món físic
 • Competència en tecnologies

 

El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre. Veure resolució

Més informació sobres les proves d’accés a cicles formatius

De quines parts o exàmens consten les proves d’accés a CFGM?

Les proves d’accés a CFGM consten de 3 parts, totes obligatòries: part comunicativa i social, part cientificotecnològica, part matemàtica.
Si vols conèixer els temaris dels exàmens i els criteris d’avaluació, clica aquí.

Quines seran les dates dels exàmens?

L’examen acostuma a ser a principis de Maig (un dia entre 15.30h i 18.30h, aprox).

Amb quina nota hauré superat les proves d’accés a CFGM i com puc calcular-la?

Per superar les proves d’accés a CFGM has de treure un mínim de 5 punts en la mitjana aritmètica ponderada* de la nota dels exàmens (i, la nota mínima de cadascun dels exàmens, no pot ser inferior a 4).

*Ponderacions:

 • competència en llengua catalana: 15%
 • competència en llengua castellana: 15%
 • competència en llengua estrangera: 10%
 • competència social i ciutadana: 10%
 • competència d’interacció amb el món físic: 12,5%
 • competència en tecnologies: 12,5%
 • competència matemàtica: 25%

 

En el cas de que la nota treta sigui de 4 o més, aquesta es pot complementar amb puntuació derivada del currículum formatiu, professional i d’experiència.