Programació Didàctica & Unitats didàctiques, totes les especialitats

T’oferim un curs en el qual t’expliquem quines són les parts de la PD i de les UD, tutoritzem la seva elaboració i redacció, sempre segons el currículum vigent, per tal que sigui coherent a nivell de forma i de contingut.

Aquest curs és un curs en el qual es poden matricular les persones que vulguin opositar per qualsevol de les especialitats de secundària, excepte les especialitats d’anglès (perquè la PD i les UD són en anglès) i les de pedagogia terapèutica (perquè la seva PD i les seves UD són una mica diferents de la resta).