Missió, Visió, Valors

Missió

Considerem la nostra missió com la raó per la qual ha estat creada la nostra organització.

Estudiar és Fàcil som un centre de formació que ofereix serveis educatius consistents en classes de repàs a tots els nivells, cursos d’idiomes des dels 3 anys d’edat, preparació de proves d’accés, assessorament TDR i TFG, servei de coaching i servei de pedagogia per atendre necessitats especials, perquè els alumnes:

 • Assoleixin els seus objectius acadèmics i/o professionals.
 • Ampliïn els seus coneixements en qualsevol àmbit.
 • Es diverteixin aprenent.
 • Coneguin i apliquin tècniques d’estudi.
 • Desenvolupin habilitats i competències que contribueixin a potenciar els valors humans.

El nostre eslògan és: “T’ensenyem a aprendre

Visió

La nostra visió mostra on volem estar a mig termini. El nostre somni. El nostre objectiu. Com volem que ens vegi la societat.

Estudiar és Fàcil volem ser un referent d’excel·lència i qualitat entre els centres de formació de la nostra demarcació:

 • Sent dinàmics i actius per anticipar-nos a les necessitats presents i futures del mercat.
 • Potenciant les capacitats de cada alumne.
 • Promovent la motivació per l’aprenentatge i l’estudi.
 • Participant en projectes socials-humanitaris.

Valors

 • Dimensió personal

Compromís – Integritat – Confiança – Respecte: complir les promeses, ser veraç, ser respectuós amb els altres, autogestionar les pròpies emocions…

Ètica: actuar amb honestedat, sense basar-se amb la conveniència, sinó en el correcte.

Pensament crític: utilitzar els nostres coneixements, habilitats, actituds i valors per a plantejar solucions i prendre decisions, basades en l’evidència i la raó.

 • Dimensió social

Relacions interpersonals – Diàleg – Escolta activa: comprendre els altres, construir relacions eficaces, gestionar i resoldre conflictes de forma eficient, comprendre les necessitats de tots els nostres grups socials.

Treball en equip: promoure la interrelació positiva entre tots, alinear esforços de l’equip, reconèixer els assoliments notables, contribuir als resultats de l’equip.

Responsabilitat social: inspiració voluntària d’acceptar, reconèixer i ampliar els compromisos que tenim amb la nostra societat.

 • Dimensió organitzativa

Millora contínua – Avenç: flexibilitat davant les evidències (reactiu), voler aprendre (proactiu), innovar (proposar noves formes de millorar la feina), gestionar la implantació de la millora.

Aconseguir resultats – Excel·lència: planificar l’activitat alineada amb l’estratègia, comunicar eficaçment l’activitat, assolir el que s’ha proposat, preocupació per la sostenibilitat.

Orientació al client: treballar per satisfer les necessitats dels clients.

Cada curs realitzem el projecte “10 mesos, 10 valors”, en la qual treballem un valor cada mes fent conferències, xerrades i activitats relacionades amb cada valor.

Visita el nostre bloc: “Presentació del Projecte 10 mesos, 10 valors