Mindfulness

Mindfulness o atenció plena és la capacitat de viure de forma atenta, conscient i feliç, sense jutjar. Aprendre a gestionar a la ment inquieta i connectar amb les sensacions del cos i les emocions.

Enfocat a nens/adolescents amb problemes de concentració i atenció, poca motivació per l’aprenentatge i estudi; que sentin ansietat, estrès…