Aprovació de la clàusula EDU10

Circular d’informació per alumnes

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS D’ALUMNES

A. RESPONSABLE:
GRUP CBS QUALITY SLU (B55730451)
C/ Ventallols, 5. 43003. Tarragona
lopd@estudiaresfacil.cat

B. FINALITATS:

 • Tramitar la matrícula i la formació contractada.
 • Remetre-li informació i ofertes sobre altres cursos i formació relacionada que puguin ser del seu interès, inclús per mitjans electrònics.

C. LEGITIMACIÓ:

 • Execució del contracte de prestació de serveis.
 • Interès legítim de l’empresa a informar als seus alumnes de cursos i formació relacionada amb la impartida.

D. DESTINATARIS:

 • Aquells necessaris per a la prestació del servei.
 • Casos legalment previstos.

E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:

 • Durant la vigència del contracte i, finalitzat aquest, durant els terminis legals de conservació per atendre eventuals responsabilitats.
 • Enviaments comercials: fins que l’alumne sol·liciti la seva baixa.

F. DRETS:

 • Té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.
 • Pot sol·licitar-los dirigint-se a les dades de contacte del responsable.
 • En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).