Educació física

Oferta formativa d’Opositar és Fàcil

Preparació del temari

Et guiem en l’estudi del temari, t’expliquem els temes perquè puguis relacionar-los entre ells i els teus coneixements, et donem esquemes perquè coneguis els punts més importants de cada tema, citem autors perquè puguis complementar les explicacions, et donem eines perquè puguis elaborar el teu propi discurs, i posem al teu abast tècniques d’estudi per facilitar-te la memorització.

Preparació del supòsit pràctic

T’expliquem com funciona el supòsit pràctic, et fem reflexionar en relació els elements que has de desenvolupar partint sempre de les directrius de la convocatòria, i donem guións perquè sàpigues quins elements has d’anomenar. Fem, també, classes pràctiques en les quals de forma conjunta anem donant resposta als diferents supòsits pràctics que poden aparèixer a l’oposició.

Elaboració de la programació didàctica i les unitats didàctiques

T’expliquem quines són les parts de la PD i de les UD, tutoritzem la seva elaboració i redacció, sempre segons el currículum vigent, per tal que sigui coherent a nivell de forma i de contingut.

Exposició oral / presentació al tribunal

Et facilitem un guió per a l’exposició, fem simulacres d’exposició, et diem punts de millora…