Correccions

Des d’Estudiar és Fàcil us oferim el Servei de correccions EEF, per tot tipus de textos (des de pàgines web, passant per vídeos, cartes, documents oficials, articles, treballs, llibres…) i en els idiomes següents:

  • Català.
  • Castellà.
  • Anglès.
  • Francès.
  • Italià.
  • Rus.

Us garantim una correcció de qualitat, amb rigor gramatical i ortogràfic, precisió terminològica, correcció estilística, eficàcia i claredat comunicativa, confidencialitat i preus competitius.

Fem pressupostos personalitzats per a cada client, segons el volum de feina que suposi cada comanda.

Volem compartir amb vosaltres algunes de les correccions que hem realitzat darrerament:

Correcció pàgina web / tríptic Festival
International Música

Castellà / Anglès / Català

Correcció de l’abstract d’un
TFG d’Educació Primària

Anglès

Correcció pàgina web / tríptic Festival International Música

Català

Correcció Temari Oposicions Docents Primària, Educació Musical

Català