ADE – FIC – Economia – MBA – MGICMAS

Graus d’ADE, FIC, Economia

A Estudiar és fàcil t’oferim classes de repàs (tant particulars com en grup) de totes les assignatures de les carreres d’ADE, FIC i Economia:

Assignatures de 1r curs
Matemàtiques I
Intro a la Micro
Intro a la Compta
Mates Empresarials I
Estadística I
Matemàtiques II
PEA
Organització d’empreses
Comptabilitat financera
Intro a la Macro
Assignatures de 2n curs
Micro
Direcció d’Operacions
Fonaments de Màrqueting
MOF
Direcció estratègica Mktng
DFI
Macro
Direcció de RRHH
Estadística II
euro
Assignatures de 3r curs
DFF
Economia Mundial
Gestió de la qualitat
Direcció estratègica
VAF
Anàlisi dels estats financers

A més a més, un cop al quadrimestre (per cada convocatòria d’exàmens), realitzem les MASTERCLASSES EEF: sessions intensives en les quals es veu el tot el temari de les assignatures d’ADE, FIC i ECONOMIA, per tal de que puguis fer un repàs final i vagis molt ben preparat als exàmens.

Assignatures de 4t curs
Sociologia
Comptabilitat de gestió
Ciutadania
Fiscalitat

Un cop al quadrimestre, per cada convocatòria d’exàmens, realitzem les MASTERCLASSES EEF: sessions intensives en les quals es veu el tot el temari de les assignatures d’ADE, FIC i ECONOMIA.

Què fem a les Masterclasses d’Estudiar és fàcil?

TEMARI
Veure tot el temari resumit en sessions de 3/4 hores. Ideal per fer el repàs global pre-examen!

EXERCICIS PRÀCTICS
Treballar exercicis d’exàmens reals.

RESOLUCIÓ DE DUBTES
Torn obert de preguntes per resoldre tots els dubtes que tingueu.

MATERIAL
Us donem dossiers amb exercicis extres i els punts més importants del temari resumits. Tot un tresor!!

MASTERCLASSES PREVISTES PER GENER DEL 2019
3
Gener (15h a 18h)
Intro a la Micro
3
Gener (18h a 21h)
Intro a la compta
11
Gener (18h a 21h)
Estadística I
4
Gener (18h a 21h)
Microeconomia
9
Gener (18h a 21h)
MOF
4
Gener (15h a 18h)
Economia Mundial
 
TBD
Gestió de la Qualitat
 
TBD
VAF

Nombre mínim d’alumnes per classe = 6

Màster MGIQMAS / Postgrau en Gestió de la Qualitat

A Estudiar és fàcil t’oferim classes de tots els mòduls del Màster MGIQMAS i al Post grau de Gestió de la Qualitat de la URV:

 • M1 – Models de qualitat i millora de processos
 • M2 – Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015
 • M3 – Gestió ambiental. ISO 14001:2015
 • M4 – Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001
 • M5 – Integració de sistemes de gestió i auditories
 • M6 – Projecte

Si vols més informació sobre el Màster MGICMAS, visita la seva pàgina web

Màster MBA

A Estudiar és fàcil t’oferim classes de tots els mòduls del Màster MBA de la URV:

 • Emprenedoria.
 • Lideratge.
 • Màrqueting.
 • Marc legal i econòmic.
 • Operacions i logística.
 • Persones.
 • Finances empresarials.
 • Projecte.

També t’oferim classes de totes les assignatures d’altres MBA: MBA en Alta direcció de la Universitat Rey Juan Carlos, MBA IMF Business School, Global Executive MBA EAE Business school, MBA Esade…