Preparació proves accés Universitat

Preparació proves accés a la universitat (PAU)

 

Estructura dels exàmens

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius i estan formats per les següents fases:

 

Fase general

Consta de cinc exercicis:

– Llengua catalana i literatura

– Llengua castellana i literatura

– Llengua estrangera

– Història o Història de la filosofia

– Una matèria de modalitat triada per l’estudiant

 

Fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general*.

Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química, Tecnologia industrial.

 

Més informació sobre les PAU


Calendari propers exàmens:

(NOTA: ben aviat posarem les dates d’examen del 2017)


Descarrega’t el Full informatiu de les PAU:


Preparació proves accés a la universitat per majors de 25 anys

 

Requisits per poder presentar-te:

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 

– Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.

– No tenir superades les PAU (o equivalent).

– No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

– No tenir cap titulació universitària.

 

Estructura dels exàmens:

Els temaris de les matèries de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys.

 

Fase general

– Comentari de text

– Llengua estrangera

– Llengua castellana

– Llengua catalana

 

Fase específica

Biologia, Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història contemporània, Història de l’art, Literatura, Matemàtiques, Química

 

Més informació sobre les proves d’accès a la universitat per majors de 25 anys.

 

Calendari propers exàmens:

(NOTA: ben aviat posarem les dates d’examen del 2018)


Descarrega’t el Full informatiu de la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys:


Preparació proves accés a la universitat per majors de 45 anys

advans-validar-cfdi-regulaciones


Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

– Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.

– No tenir superades les PAU (o equivalent).


Proves d’Aptitud Personal (PAP)


Les Proves d’Aptitud Personal les han de realitzar els estudiants que vulguin  estudiar Graus en educació Infantil i Primària.

S’han de presentar:  Estudiants de batxillerat, Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers, Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys…


Més informació sobre les PAP

Contacta amb nosaltres

Adreça

Carrer Major, 16, 1r 2a / 2n 2a              43003 Tarragona

Com arribar? On aparcar?

 

Dades de contacte

Telèfon: 686 541 203
Email: info@estudiaresfacil.cat

Xarxes socials

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Teléfon (obligatori)

Assumpte

Destinatari

Missatge