Preparació proves accés Cicles formatius

Preparació proves accés a CFGM

 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

 

Requisits que has de complir per poder presentar-te:

– Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.

 

– Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

 

Estructura dels exàmens:

– Competència en llengua catalana i castellana

– Competència en llengua estrangera

– Competència social i ciutadana

– Competència matemàtica

– Competència d’interacció amb el món físic

– Competència en tecnologies

 

El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre. Veure resolució

 

Més informació sobres les proves d’accés a cicles formatius


Descarrega’t el Full informatiu de les Proves d’Accés a CFGM:

 

Preparació proves accés a CFGS

 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

 

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

 

Estructura dels exàmens:

 

Matèries de la part comuna

– Llengua catalana i castellana

– Llengua estrangera

– Matemàtiques

– Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

 

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

 

Opció A

Matèries

Dibuix tècnic, Física, Tecnologia Industrial

Famílies professionals

Arts gràfiques, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Imatge i so, Indústries extractives, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Maritimopesquera, Tèxtil, confecció i pell, Transport i manteniment de vehicles, Vidre i ceràmica, Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció B

Matèries

Matèries, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Quimica

Famílies professionals

Activitats físiques i esportives, Agrària, Imatge personal, Indústries alimentàries, Química, Sanitat, Seguretat i medi ambient, Serveis socioculturals i a la comunitat, Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció C

Matèries

Economia de l’empresa, Geografia, Psicologia i sociologia, Segona llengua estrangera

Famílies professionals

Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Informàtica i comunicacions, Serveis socioculturals i a la comunitat, Seguretat i medi ambient, Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció D

Matèries

Educació física i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Química

Famílies professionals

Activitats físiques i esportives, Cicles d’ensenyaments esportius

 

Més informació sobre les proves accés a cicles formatius de grau superior.


Descarrega’t el Full informatiu de les Proves d’Accés a CFGM:

Contacta amb nosaltres

Adreça

Carrer Major, 16, 1r 2a / 2n 2a              43003 Tarragona

Com arribar? On aparcar?

 

Dades de contacte

Telèfon: 686 541 203
Email: info@estudiaresfacil.cat

Xarxes socials

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Teléfon (obligatori)

Assumpte

Destinatari

Missatge